Chính Sách Bảo Mật

Last updated: January 01, 2023

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

Giải thích Và Định nghĩa

Giải thích

Các từ mà chữ cái đầu được viết hoa có nghĩa được xác định trong các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Đối Với các mục đích của Chính Sách Bảo mật này:

 • Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các bộ Phận Của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của Chúng tôi” Trong Thỏa thuận này) đề cập Đến Các Cửa sổ Tải Trọng.
 • Cookie là các tệp nhỏ được đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của bạn bởi một trang web, chứa các chi tiết về lịch sử duyệt web của bạn trên trang web đó trong số nhiều mục đích sử dụng của nó.
 • Quốc gia đề cập đến: Vietnam
 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận dạng.
 • Dịch vụ đề cập Đến Trang Web.
 • Nhà Cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt Cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty hoặc cá nhân của bên thứ ba được công ty tuyển dụng để tạo điều kiện Thuận lợi Cho Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay Mặt Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích Cách Sử dụng Dịch vụ.
 • Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở Hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng truy cập trang).
 • Trang web đề Cập Đến Các Cửa Sổ Từ, có thể truy cập từ https://taiwindows.com/
 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Thông tin của bạn, bao gồm Cả Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại Các văn phòng điều hành Của Công ty và ở bất kỳ nơi nào khác có các bên liên quan đến việc xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến và duy trì trên các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán khác của chính Phủ nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật bảo vệ dữ liệu từ khu vực Tài phán của bạn.

Sự đồng ý của bạn Đối với Chính sách Bảo mật này, sau đó là việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển nhượng đó.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và theo Chính sách Bảo mật này và Không chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có sự kiểm soát đầy đủ bao gồm bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Xóa Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Bạn có quyền xóa hoặc yêu cầu Chúng tôi hỗ trợ xóa Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn.

Dịch vụ của chúng tôi có thể cho Phép bạn xóa một số thông tin nhất định về Bạn từ Bên trong Dịch vụ.

Bạn có thể cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập Vào Tài khoản của mình, nếu Bạn có và truy cập phần cài đặt tài khoản cho phép bạn quản lý dữ liệu của mình. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu quyền truy cập, sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn đã cung cấp.

Tuy nhiên, xin lưu ý Rằng chúng tôi có thể cần lưu giữ một số thông tin nhất định khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc cơ sở hợp pháp để làm như vậy.

Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Giao Dịch Kinh Doanh

Nếu Công ty tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo Trước Khi Dữ liệu Cá nhân của bạn được chuyển và tuân theo Chính sách Bảo mật khác.

Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản Của Công ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan Đến Dịch vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân Của Người Dùng Dịch vụ hoặc công Chúng
 • Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn rất quan trọng đối Với Chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền Qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Trong Khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Nó.

Thông tin chi Tiết Về Việc Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Các Nhà Cung Cấp Dịch vụ Chúng tôi sử dụng có thể có quyền truy cập Vào Dữ liệu cá nhân của bạn. Các nhà cung cấp bên thứ ba này thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý và chuyển thông tin về hoạt động của Bạn Trên Dịch vụ của chúng tôi theo Chính sách Bảo mật của họ.

Cách sử dụng, Hiệu suất và Linh Tinh

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà Cung cấp dịch vụ của bên thứ ba để cải thiện Tốt Hơn Dịch vụ của chúng tôi.

 • Google PlacesGoogle Places là một dịch vụ trả về thông tin về các địa điểm sử dụng YÊU cầu HTTP. Nó được Vận hành bởi dịch vụ Google Google Places và có thể thu thập thông tin từ Bạn và Thiết bị của bạn cho mục đích bảo mật. Thông tin được Thu Thập Bởi Google Places được giữ Bởi Chính Sách Bảo Mật Của Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không đề cập đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con Bạn đã cung cấp Cho Chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Giả Sử chúng tôi nhận thức được Rằng chúng tôi đã thu Thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ Ai dưới 13 tuổi mà không cần xác minh sự đồng ý của cha mẹ. Trong trường hợp đó, chúng tôi thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Giả Sử Chúng tôi cần dựa vào sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của bạn và quốc gia của bạn yêu cầu sự chấp thuận của cha mẹ. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể yêu cầu sự cho phép của cha Mẹ bạn trước Khi chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết Đến Các Trang Web Khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi vận hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem Lại Chính sách Bảo mật của mọi trang Web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Thay đổi Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách Đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và/hoặc thông báo nổi bật Về Dịch vụ của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “cập nhật Lần cuối” ở đầu Chính sách Bảo mật này.

Bạn nên xem Lại Chính sách Bảo mật này định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Thay đổi Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi được đăng trên trang này.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật Này, bạn có Thể liên hệ với chúng Tôi: